דמי ניהול קרן פנסיה

דמי ניהול קרן פנסיה

מי שמנהל את החיסכון הפנסיוני שלכם הוא למעשה גוף שעיקר תפקידו הוא ניהול כספים, כלומר, או חברות הביטוח או בתי השקעה פרטיים. חשוב לדעת שאתם החוסכים משלמים לאותם גופים דמי ניהול והדבר לגיטימי ביותר.

עם זאת, חשוב עוד יותר לדעת, שדמי הניהול נלקחים מכספי הפנסיה שלכם מהרכיב המשמש לחיסכון שלכם ולא מהרכיב הביטוחי שלכם. המשמעות היא שכל הפחתה שניתן לבצע בדמי הניהול מגדילה למעשה את הסכום הנצבר בתוכנית הפנסיה.

יתר על כן, דמי הניהול נגבים גם מהתשלום החודשי שאתם מפקידים לתוכנית הפנסיה שלכם וגם מהסכום הסופי אותו צברתם. ושוב פעם, הפחתה מדמי הניהול גם מקטינה את הסכום החודשי אותו אתם משלמים מבלי לפגוע בחיסכון שלכם, אלא כמו שכתוב לעיל, ההיפך הוא הנכון.

נציין עוד כי קבלת הנחה בדמי הניהול משמעותית יותר ככל שמבצעים זאת מוקדם יותר. לכן מומלץ לפנות ליועץ פנסיוני כבר מגיל 25. ובכל מקרה,

צרו קשר עוד היום.