חיסכון פנסיוני

חיסכון פנסיוני

חיסכון פנסיוני הינו חיסכון בו צוברים סכום כסף לתקופה בה לא יהיה ניתן להמשיך ולעבוד. למעשה ישנם מספר מקרים עיקריים בהם החיסכון הפנסיוני מופעל:

1. כאשר החוסך הגיע לגיל הפרישה.

2. כאשר החוסך נאלץ להפסיק לעבוד מטעמים בריאותיים עוד בטרם הגיע לגיל הפרישה.

3. כאשר החוסך עצמו נפטר.

למעשה החיסכון הפנסיוני מכיל רכיבים ביטוחיים שכן, לא תמיד החוסכים יכולים לחסוך סכום כסף שיספיק לכל ימי חייהם בתקופת הפנסיה. הרכיבים הביטוחיים הם רשת הבטחון שכספי הפנסיה ימשיכו להינתן כסידרם.

יש לציין שניתן לקבל את כספי הפנסיה כקצבה, כלומר, בתשלום חודשי, ואף ניתן לקבלם בתשלום חד פעמי חלק מהסכום, הדבר תלוי בגובה החיסכון הפנסיוני, ובגובה הקיצבה.

את החיסכון הפנסיוני מנהלים גופים אשר אחראים על ניהול כספים, קרי, חברות ביטוח ובתי השקעות פרטיים. גופי אלו לוקחים דמי ניהול אשר למעשה נגבים מרכיב החיסכון הפנסיוני ולא מהרכיבים הביטוחיים שבו, כפי שפורט לעיל. כמו כן, הם נגבים הן כחלק מההפרשה החודשית שהעובד מפריש והן מהסכום הנצבר חודש בחודשו.

המשמעות של העבודה שצויינה לעיל צריכה לזקוף את אזניכם: חיסכון בדמי הניהול שלוקחות חברות הביטוח או אותם בתי השקעות פרטיים, משמעותו חיסכון לא ברמה החודשית כשבסוף החודש הנטו שלכם גדל, אלא בסופו של דבר החיסכון מתבטא בעיקר בצורה בולטת בחיסכון הפנסיוני עצמו. שינויים שנראים קטנים שיועץ פנסיוני ממליץ לבצע אותם יכולים להתבטא במאות אלפי שקלים אשר ברגע אחד אתם יכולים לדעת שהם יתווספו לחיסכון הפנסיוני שלכם.

נשאלת השאלה שנראית ברורה מאליו: האם אתם יודעים מה תהיה גובה הפנסיה החודשית אותה תקבלו לכשתפרשו? ואולי נוסיף עוד כמה שאלות חשובות: מי קובע מה יהיה גודל הפנסיה החודשית שלכם? לפי מה חברת הביטוח מעריכה את גודל הפנסיה החודשית שלכם?

למעשה חברות הביטוח מבצעות תחשיב כמה תקבלו חודש בחודשו לאחר שתפרשו מהעבודה. הם מתחשבים במצבכם הבריאותי מרגע החתימה על הסכם חיסכון פנסיוני. כמו כן, הם מחשבים את ממוצע שיעור התמותה כדי להעריך פחות או יותר לפי סכום החיסכון הפנסיוני שלכם כמה תקבלו כל חודש.

יועץ פנסיוני יוכל לבצע הערכה מושכלת ומסתברת כמה תקבלו בקצבה החודשית וכאמור לעיל אף להגדיל אותה משמעותית, ולהכין אותכם נכון ומקצועית לגיל הפרישה, בכדי שתוכלו לחיות בכבוד.