ייעוץ פנסיוני: ארגז כלים פנסיוני למעבר בין עבודות

ייעוץ פנסיוני: ארגז כלים פנסיוני למעבר בין עבודות

החלפת מקום עבודה היא שעת כושר ליועץ הפנסיוני לבדוק את זכאות הלקוח לקבלת פיצויים מהמעסיק, לוודא שכל הקרנות והקופות הועברו במלואן ולאפיין מחדש את צרכיו.

 כלכליסט מציג: כל הכלים עבור היועץ הפנסיוני. כתבה שנייה בסדרה הדינמיות בשוק התעסוקה והנורמה של החלפת מקום עבודה בתדירות של כל 3–5 שנים מגדילה את חשיבותו של הייעוץ הפנסיוני והליווי שניתן לחוסך על ידי היועץ בזמן זה.

 זוהי שעת כושר ליועץ – שנדרש להפגין את יכולותיו, ולבצע מספר בדיקות המתחייבות מתפקידו: בדיקה של חוזה ההעסקה אצל המעסיק הישן ווידוא שהתקבלו כל הזכויות הנובעות ממנו, טיפול בכספי הפיצויים, וכמובן בדיקה מחודשת של ההסדר הפנסיוני והתאמתו ועדכונו לצורכי העובד.

 לעיתוי התהליך חשיבות גדולה: ככל שהבדיקות מתבצעות סמוך יותר למועד החלפת מקום העבודה, כך קל יותר לתקן טעויות שנבעו מאי־מימוש זכויותיו של העובד אצל המעסיק הקודם, ולמנוע את הימשכותן.

תפקידו של היועץ הפנסיוני בשלב זה בא לידי ביטוי בשלושה תחומים: בדיקות הקשורות במעסיק הקודם, שמירת הזכויות במהלך תקופת הביניים, אם ישנה כזאת, בין מקומות העבודה, והבדיקות הנדרשות אצל המעסיק החדש.

 1. סוגרים פרק: בדיקת המעסיק הקודם “בחוזה ההעסקה, לא פעם, כתוב דבר אחד, ובפועל קורה דבר אחר”, אומר אבי רוזנבאום, מנהל המטה המקצועי בסוכנות ההסדרים הפנסיוניים מבטח סימון. לדבריו, “צריך לבדוק – אולי לא הופרשו כל התשלומים שהעובד זכאי היה לקבלם מהמעסיק הקודם. ייתכן גם שחלו על העובד הסכמים קיבוציים, שהרחיבו את זכויותיו הבסיסיות הקבועות בחוק, והוא לא זכה לקבלן”.

 בדיקה נוספת שחשוב שהיועץ יבצע קשורה לזכאותו של הלקוח לקבלת פיצויים מהמעסיק. מחוזה העבודה ניתן ללמוד, האם התחייב המעסיק לסעיף 14 בחוק פיצויי פיטורין. סעיף זה מאפשר תשלום פיצויים, גם אם התפטר העובד ביוזמתו. בנוסף, מציין רוזנבאום, “יש לוודא כי התקבלו מהמעסיק מכתבי שחרור לכספים שצבר העובד בכל התוכניות, כולל קרן ההשתלמות, ושהזכויות שקיבל מותאמות לדיני העבודה, ולחוזה ההעסקה בפרט, ושאין גריעת כספים – במתכוון או שלא במתכוון”. “כל סיום עבודה הוא אירוע מס”, מדגיש רוזנבאום, “ויש כמה דרכים לטפל בכספי הפיצויים. לעובדים ששכרם הוא בגובה השכר הממוצע במשק אין חבות מס בגין כספי הפיצויים.

עם זאת, חשוב שהיועץ הפנסיוני יכיר את ההנחיה שפרסם מס הכנסה ב־2010, שלפיה עובדים ששכרם נמוך מתקרת הפיצויים הפטורה ממס (שעומדת על 11,650 שקל לכל שנת עבודה), רשאים לפנות לפקיד השומה בבקשה להגדיל את הפטור בעד 50% נוספים מהשכר האחרון, עד לתקרה הפטורה ממס. קיימת גם אפשרות לפטור את העובד מהתייצבות אצל פקיד השומה, אם המעסיק יכול לחשב בעצמו את הפטור, ובמקרה זה על היועץ הפנסיוני לדרוש זאת ממנו”.

 תמר כוכבי, יועצת בכירה במחלקה המקצועית לייעוץ פנסיוני של בנק דיסקונט, מדגישה את תפקידו של היועץ הפנסיוני בעת מילוי טופס משיכת הפיצויים, המיועד למס הכנסה (טופס 161א’). לדבריה, “אם הלקוח יסמן במקום המתאים כי הכספים מיועדים לקצבה, ניתן יהיה לשנות סטטוס זה בעתיד. אם לא יסמן, הכספים יינעלו ויהפכו להיות קצבתיים, בלי אפשרות למושכם מוקדם יותר, אלא בתשלום ‘מס שבירה'”.

בנוסף, על היועץ לבחון האם כדאי לעובד לבקש את חישוב המס על הפיצויים לפי רצף מעסיקים. פירושו של רצף מעסיקים הוא שהמס יחושב על שתי תקופות עבודה אצל מעסיקים שונים כאילו היו תקופה אחת. מתי הדבר כדאי? “ככל שהשכר היה נמוך בעבר, וצפוי לעלות בעתיד מעל תקרת הפיצויים הפטורה, יש לשקול ביצוע רצף מעסיקים”, מסביר רוזנבאום.

 2. זמן הדמדומים: איך להתנהל בין עבודות? בתקופת הביניים או ה”חופש” שבין שתי עבודות, “חשוב לדאוג לשמירה על הכיסויים הביטוחיים, כדי שלא להגיע למצב שבו התוכניות יוקפאו או יסולקו”, אומרת כוכבי. לדבריה, “הקפאה או סילוק של הפוליסה עשויים לגרום לאיבוד הוותק והזכויות הנגזרות ממנו ומסכנים את העובד אם מצבו הרפואי הורע, וגם מייקרים עבורו את הפרמיה”. רוזנבאום מציין כי “בדרך כלל תוכניות הביטוח נשמרות באופן אוטומטי למשך שלושה חודשים מיום סיום העבודה.

 ההמלצה, בכל מקרה, היא לשמור על התוכניות הפנסיוניות באמצעות תשלום ריסק זמני לפי עלות הביטוח בלבד, ללא מרכיב החיסכון, למשך תקופה מוגבלת של עד שנתיים”. בנוסף, לדבריו, על היועץ לברר האם הובטחו ללקוח תנאים מועדפים בתקופת הריסק הזמני.

 בקרן פנסיה חדשה מובטחת הארכת ביטוח אוטומטית למשך חמישה חודשים, שבהם נשמר הכיסוי הביטוחי מתוך הצבירה.

 3. הופכים דף: בדיקות מול המעסיק החדש “בתחילת העבודה אצל המעסיק החדש כדאי מאוד לבדוק שוב את הסדרי הפנסיה של החוסך ולבצע אפיון צרכים מחודש, ולבחון גם את רמת הסיכון שבה מנוהלים כספי התוכניות, לרבות קרן ההשתלמות, שכן לעתים לאורך הדרך משתנים מצבו המשפחתי של הלקוח, שכרו או טעמיו, ולא תמיד בוצעו השינויים המתבקשים בתוכניות”, מסביר רוזנבאום.

 אם השתנה השכר במקום העבודה החדש, רצוי לבצע תיאום מס מקדים מול פקיד השומה כדי להנחות את המעסיק החדש בדבר גובה המס שעליו לנכות, במיוחד אם לפני המעבר היתה תקופה שבה הלקוח לא עבד.

מתפקידו של היועץ הפנסיוני לבדוק, כמובן, את חוזה ההעסקה החדש, את התנאים והזכויות הפנסיוניות, כולל השכר המבוטח ושיעור ההפרשות.

 בנוסף מומלץ לבחון האם קיים שכר שאינו מבוטח, אך ניתן לבצע ממנו הפקדות במעמד עצמאי, וליהנות מהטבות מס. בנוסף יש לבדוק האם למעסיק יש הטבות בגופים מוסדיים או תוכניות פנסיה שונות, כגון עלויות ביטוח מוזלות, תוכניות ביטוח בריאות ודמי ניהול מוזלים.

 לדברי כוכבי, לעתים מקום העבודה החדש מציע קרן השתלמות בתנאים טובים יותר מאלו שבקרן ההשתלמות הישנה, ואז היועץ ימליץ לחוסך לפתוח קרן חדשה ללא חשש: “הקרן הישנה תוקפא, אך הוותק שלה יישמר, והעובד יוכל לפדות את הכספים, בקרן הוותיקה והחדשה גם יחד, לאחר שש שנים ממועד פתיחת הקרן הוותיקה”.

החלפת מקומות עבודה של הלקוח מהווה הזדמנות ליועץ הפנסיוני – לבדוק את הכספים שהתקבלו מהמעסיק הקודם, לשמור על הכיסוי הביטוחי, לפעול מול רשויות המס ולהתאים את התוכניות הפנסיוניות לצרכים המשתנים של הלקוח השלבים בייעוץ הפנסיוני לעובד שהחליף מעסיק

 1. לבדוק את תנאי סיום העבודה ומימוש הזכויות במוצרים הפנסיוניים השונים.

 2. לוודא כי מתקבלים מכתבי שחרור לכל הכספים בכל התוכניות, כולל קרן השתלמות בדגש על שחרור רכיב הפיצויים.

 3. לשמור על כל הכיסויים הביטוחיים בתקופת המעבר בין העבודות, בתשלום ריסק זמני.

 4. לאפיין מחדש צרכים ולבדוק תנאים, הטבות ועלויות עם הכניסה למקום העבודה החדש.

 *כתבה זו פורסמה ב-03.08.2011 בכלכליסט ע”י רחמונה פרקש ברוך.