מקדם קיצבה מובטח

מקדם קיצבה מובטח

רעידת אדמה נוספת בשוק החיסכון הפנסיוני בישראל.

המפקח על הביטוח קרא לכל חברות הביטוח למשרדו, בכדי להודיע להם על ביטול מקדם ההמרה לקיצבה המובטח בפוליסות המנהלים החל מ- 1.1.2013.

מתאריך זה לא יתאפשר לחברות הביטוח למכור פוליסות מנהלים עם מקדם המרה לקיצבה מובטח.

אתם יודעים שאנחנו המדינה היחידה בעולם המוכרת תוכניות חיסכון פנסיוני עם מקדם המרה לקיצבה מובטח בכל גיל הצטרפות.

בעולם יודעים שלא ניתן, ולא הגיוני להבטיח מקדם המרה לקיצבה בתוכניות חיסכון פנסיוני, אז לא מובן איך זה קיים במדינת ישראל!!!

עכשיו תגידו לי מה אומר הנתון הנ”ל עלינו, על חברות הביטוח בישראל, ועל מדיניות משרד האוצר.

ועכשיו תכלס, כל מי שרכש פוליסות מנהלים עם מקדם המרה לקיצבה מובטח, תנאיו לא ישתנו ב-2013, בהתאם להוראות האוצר.

מי שקרא בין השורות את הכתבות השבוע, מבין שהשינוי נובע מכך שחברות הביטוח לא התכוננו ליום המקרה, כלומר כבר היום חסר להם כסף בכדי לעמוד בהבטחות של המקדם המבוטח.

לכן אני לא הייתי רץ לרכוש פוליסות מנהלים עם מקדם המרה לקיצבה מובטח עד סוף השנה, ובתמורה לשלם דמי ניהול גבוהים לאורך כל שנות החיסכון הפנסיוני. ובגיל פרישה לגלות שמה שהובטח לא יכול להתקיים, מכיוון שאין כסף.

הצעתי היא לרכוש חיסכון פנסיוני בעל דמי ניהול הנמוכים ביותר שניתן להשיג, כך נקבל ביום הפרישה את הסכום הגבוהה ביותר שניתן לחסוך בתוכניות חיסכון פנסיוני.

לגבי המקדם, מה שיהיה ביום הפרישה, וכך נהנה מהפנסיה הגבוהה ביותר שניתן לקבל.

 

בברכת בריאות ואריכות ימים.

 

יחיאל קדם.