פוטרת עצור!!! טיפ מספר 1

פוטרת עצור!!! טיפ מספר 1

טיפ 1: פיצויים, למשוך מתוכניות החיסכון הפנסיוני או ליעד אותם לעתיד?

הפיצויים שאנו צוברים בתוכניות החיסכון הפנסיוני שלנו, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל, מהווים כ-45% מהפנסיה העתידית שלנו, ולפעמים גם יותר מזה.

משיכה של כספי הפיצויים במלואם או בחלקם תפגע משמעותית בגובה הפנסיה החודשית שלנו בגיל פרישה.

הכלל במקרה זה די פשוט: אם יש לך כספים בכדי להמשיך להתקיים, אז אל תמשוך, ואם אין לך כספים בכדי להתקיים, אז אין לך ברירה!

משיכת פיצויים: כאשר נרצה למשוך פיצויים אנו זכאים לפטור בגובה 11,950 ₪ ( שנת 2012) עבור כל שנת עבודה, או פטור בגובה השכר שלנו במידה והשכר נמוך מהפטור.

לדוגמא: אם עבדנו 5 שנים מלאות אז אנו זכאים למשיכת פיצויים ללא מס בגובה 5*11,950 ₪, ובמידה ושכרנו נמוך מהפטור 5*השכר הקיים.

יש לציין שמשיכת כספי הפיצויים פוגעת בפטור ממס על הקצבה בגיל פרישה, והבדיקה נעשית לאורך 32 שנות עבודה אחרונות!!!

השארת הפיצויים: כאשר נרצה להשאיר את הפיצויים נוכל להשתמש ב-2 מקלטי מס.

רצף פיצויים:

ברצף פיצויים העובד מתחייב להשאיר את כספי הפיצויים בחיסכון הפנסיוני שלו, וההתחשבנות מול מס הכנסה עוברת לעזיבת עבודה לאחר המעסיק הבא. התנאי הוא למצוא מעסיק חדש תוך שנה.

היתרון הגדול בתהליך זה הוא שבעתיד הפטור עבור כל שנת עבודה יהיה גדול יותר מהקיים ביום עזיבת העבודה (היום), כך נהנה מפטור חדש, וסכום הכספים הפטורים ממס יהיה גדול יותר מאשר היום.

רצף קצבה:

ברצף קצבה העובד מתחייב להשאיר את כל הפיצויים שלו להתחשבנות ביום הפרישה לגמלאות, מכיוון שכל התוכניות הקיימות היום מיועדות לקצבה, אין צורך בהעברת הכספים לתוכנית אחרת.

כמו כן ניתן למשוך את הפיצויים הפטורים, וליעד לקצבה רק את הפיצויים החייבים במס.

את המס על הפיצויים החייבים נשלם רק בגיל הפרישה לגמלאות, ובתנאי שהקצבה שלנו גבוהה מסכום הקצבה הפטורה, במידה וכן נשלם מס רק על החלק היחסי.

בכדי להחליט באיזה מסלול לבחור, רצף פיצויים או רצף קצבה, האם למשוף פיצויים פטורים או להשאיר אותם להתחשבנות בעתיד, מעסיק חדש או גיל פרישה, רצוי להשתמש בשרותיו של יועץ פנסיוני אובייקטיבי שיבדוק את תוכניות החיסכון הפנסיוני שלכם, ויראה לכם הערכה איך נראה החיסכון הפנסיוני שלכם בגיל פרישה ואת הבדלי המיסוי בכל מסלול ובכל החלטה.

ואז תוכלו לקבל החלטה כלכלית טהורה באיזו דרך לבחור להשתמש בכספי הפיצויים שלכם.