פורש לפנסיה? תכנן את פרישתך

פורש לפנסיה? תכנן את פרישתך

בפני פורשי העתיד עומדים מספר אתגרים כלכליים לא פשוטים הכוללים התמודדות עם תוחלת החיים המתארכת, השאיפה לחיים פעילים והמשך העשייה לצד סיכונים כמו התדרדרות המצב הבריאותי והפסד ערך החסכונות – לכל אלה יש להיערך במועד ובעזרת תכנון פרישה נכון.

 רבים מאיתנו נוטים לאמץ את “כלל האצבע” לפיו בפנסיה תהיה דרושה לנו הכנסה של 70% מהכנסתנו בתקופת העבודה על מנת להמשיך ולקיים את אותה רמת חיים לה הורגלנו גם לאחר הפרישה לפנסיה.

 אולם המציאות כיום שונה לחלוטין מבעבר. בשל ההתארכות המתמדת בתוחלת החיים- הנובעת משיפור באיכות החיים, טכנולוגיות רפואה מתקדמות ומודעות לניהול אורך חיים בריא- פורשים היוצאים היום לפנסיה, צפויים לחיות את תקופת הפרישה שלהם באופן שונה לחלוטין ולפרק זמן ארוך יותר בהשוואה לעבר.

 לאחר פרישתם הם יבקשו לא רק לשמור על רמת החיים והרגלי צריכה אליהם הורגלו, אלא גם לספק צרכים ולהגשים תוכניות שדחו לפרישה אשר עולים לא מעט כסף. לדוגמא חוגים, טיולים בחו”ל, קורסי העשרה, תחביבים, החלפת מוצרים ברי קיימא, סיוע כלכלי לילדים ו/או לנכדים, פעילויות חברתיות ועוד.

 כל זאת, בנוסף להתייקרות התמידית ביוקר המחייה, עשויים לגרום, קרוב לוודאי, שאותם 70% פנסיה חודשית לא יאפשרו לממן את כל זאת.

 סיכונים לקראת פרישה:

 בפני מרבית הפורשים יעמדו ארבעה סיכונים מרכזיים עמם יאלצו להתמודד לאחר הפרישה:

  1. תוחלת החיים הארוכה- כולנו יודעים כי תוחלת החיים עולה בקצב מהיר. הסיבות העיקריות לכך הן: פיתוח טכנולוגיות רפואה מתקדמות, שיפור באיכות החיים ומודעות הולכת וגוברת לניהול אורח חיים בריא יותר. מחקרים ונתונים אקטואריים מצביעים על כך שכ- 50% מבני ה- 65 יחצו את גיל 85, 50% מבנות ה- 65 תחצנה את גיל 88 ואצל 50% מהזוגות בני ה- 65 לפחות אחד (או אחת?) מבני הזוג יחצה את גיל 91!
  2. אינפלציה – המדובר בסיכון שלא תמיד מקבל את תשומת הלב הראויה, אך חייב להילקח בחשבון היות והוא מכרסם באופן עקבי בכוח הקנייה של הפורשים. הכנסה חודשית של 6,000 ש”ח לפני 30 שנה, שוות ערך להכנסה בסך 26,400 ש”ח במונחי היום. מנגד, מרבית הנכסים ההוניים של הפורש (קופות גמל, קרנות השתלמות, חסכונות) אינם צמודים.
  3. “מצב רפואי”- בריאותו של הפורש היא הסיכון הגדול ביותר על עצמאותו הכלכלית. באם יחלה בגיל מאוחר, יאלץ “לבזבז” את חסכונותיו לפרישה על מנת לטפל בעצמו וזאת לאורך זמן ארוך יותר.
  4. שוק ההון- בעשור שבין יולי 1996 ליוני 2006 עלה מדד ת”א 100 ב- 301%, אולם הציבור, שהשקיע את חסכונותיו בקרנות הנאמנות המנייתיות, הפסיד בתקופה זאת 60%. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שאנו כל הזמן מנסים לתזמן את השוק – לקנות בזול ולמכור ביוקר.

 כל המודלים מצביעים על כך שתזמון השוק הנו משימה בלתי אפשרית לאורך זמן. פורש המבקש לשמור על ערך החסכונות המיועדים לקיומו בתקופת הפרישה לא יכול לספוג הפסדים צורבים.

 שלבי התכנון לקראת פרישה על מנת להקטין את החששות הכלכליים הכרוכים בפרישה ולגדר את הסיכונים עליהם אין לפורש שליטה ישירה, יש לתכנן את הפרישה מבעוד מועד באמצעות תכנון כלכלי אישי כולל והערכות מתאימה, שתאפשר לשמור על רמת החיים.

להלן השלבים לתכנון פרישה אפקטיבי:

א. מיפוי סך ההוצאות החודשיות- חלוקת ההוצאות להוצאות חודשיות קבועות (מים, ארנונה, חשמל, דלק, קופ”ח ו

     הוצאות חודשיות משתנות והוצאות בלתי צפויות.

ב. מיפוי סך המקורות החודשיים- פנסיה חודשית, ביטוח לאומי, הכנסות מנכסים ועוד.

ג. מיפוי ההתחייבויות – משכנתא, הלוואות, שכר לימוד עבור לימודי השכלה גבוהה של הילדים, חובות ועוד.

ד. ריכוז ומיפוי כל החסכונות הפיננסיים והפנסיונים- קופות גמל, קרנות השתלמות, פוליסות ביטוח, נכסים הוניים פרטיים,

    קצבאות וכד’.

ה. אבחון היחס כלפי סיכון ובחינת הקצאת הנכסים הרצויה, אפיון רמת הסיכון ההשקעתית הרצויה ובחינתה מול מכלול

     הנכסים.

ו. תכנון היבטי המיסוי לקראת הפרישה- בחינת מסלולי המיסוי האפשריים ובחירת המסלול המתאים ביותר לפורש.

ז. סיכום ופתרונות- בחינת פתרונות להשלמת פערי ההכנסה הנוצרים עקב הירידה בגובה ההכנסה החודשית עקב

    הפרישה, פתרונות הוניים לשימור ערך החסכונות, פתרונות  לסוגיות המיסוי עקב הפרישה, תעדוף השימוש

    במקורות בהתאם לשיקולי המס וכדאיות, פתרונות לניצול פטורים והטבות מס לגמלאים.

נכתב ע”י רן קלמיצקי ממנורה מבטחים