פיצוי במקרה תאונת דרכים לשאירים בקרן פנסיה וותיקה שבהסדר

מה יקבלו שאירי מבוטח בקרן פנסיה וותיקה בהסדר, במקרה פטירה כתוצאה מתאונת דרכים.

ביום שני התקשר אלי אחד הסוכנים המקצועיים שאני מכיר בתחום, וסיפר לי שיש לו לקוחות שהם שאירי מבוטחת בקרן פנסיה וותיקה שבהסדר, שנפטרה כתוצאה מתאונת דרכים.

ושאל אותי אם זה תקין שקרן הפנסיה סירבה לשלם לשאירים קיצבה לכל ימי חייהם, ושילמה להם את סכום הצבירה בקרן, תגמולים בפטור, פיצויים בכפוף לתקנות המס.

באותו יום הייתי בטיול בהר הרצל ולא הייתי מרוכז, אך שנקלט במוח המקרה, שלחתי לו הודעה שהם צודקים, ושמחר אשוחח איתו.

בתקנון של הקרנות הוותיקות שבהסדר רשום:
שבמקרה של פטירה כתוצאה מתאונת דרכים, לשאירים יש 2 אפשרויות:
1. למשוך את כל החיסכון במזומן.
2. לקבל הלוואה מהקרן, בתשלומים חודשיים ע”ס קיצבת השאירים, עד סיום התביעה בעניין תאונת הדרכים.

מה קורה בסיום בתביעה?
1. אם אין פיצוי בתביעה, אזי התשלומים ממשיכים להשתלם לשאירים בהתאם לתקנון.
2. אם יש פיצוי, אזי לשאירים 2 אפשרויות:

אפשרות א: להחזיר את ההלוואה בתוספת הצמדה למדד לקרן הפנסיה, ולמשוך את כל החיסכון במזומן.

אפשרות ב: לשלם לקרן הפנסיה את הפיצוי שקיבלו, ולהמשך לקבל פנסיית שאירים.

בכל מקרה כזה בעתיד, המליצו ללקוחות שלכם להמתין לסיום התביעה, אפשר גם לקחת תשלומי פנסיית שאירים כהלוואה, ובסיום התביעה להחליט מה עושים.
אם אין פיצוי, ברור שימשיכו לקבל תשלומי פנסיית שאירים.
אם יש פיצוי, רצוי לבצע חישוב כדאיות כלכלית.

בברכת בריאות ואריכות ימים.

מתכנן פרישה –  נתכנן פיננסי CFP
יחיאל קדם.

0545552650