פנסיה תקציבית לבעלי שליטה.

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה.

לאורך כל השנים בעלי שליטה מקופחים בגובה ההפקדות לתנאים סוציאליים, כמו כן בעלי שליטה רבים מושכים שכר נמוך, ואת הרווחים מושכים כדיבידנד.

שני אלה גורמים לבעלי שליטה רבים לצאת לפנסיה עם גובה קיצבה נמוך מאד, שאינו משקף את הכנסתם האמתית בזמן עבודתם.

אני אציג שתי אפשרויות להגדלת הפנסיה של בעלי השליטה:

  1. בעלי שליטה שעברו את גיל הפרישה וברצונם לפרוש בזמן הקרוב:

בעלי שליטה שעברו את גיל הפרישה, עדיין עובדים, וברצונם לפרוש יכולים לקבל קיצבה חודשית מהחברה שלהם בהתאם לפקודת מס הכנסה.

כמו כן קיצבה זאת הינה קיצבה מזכה, ומקבלי קיצבה מזכה נהנים מפטור מלא או חלקי על הקיצבה, הפטור תלוי בגובה הקיצבה, ומשיכת מענקים בפרישה.

קיצבה זאת תשולם להם לכל ימי חיים, ולאחר מותם לבן בת הזוג הנותרים בחיים.

במקרה זה הלקוח מקבל חישוב הקיצבה שתוכר כהוצאה בחברה, תכנון אקטוארי בהתאם למצבו האישי וגובה הקיצבה, הסכם מול החברה, פרוטוקול, ואישור פקיד שומה לתהליך.

 

  1. בעלי שליטה שעדיין לא הגיעו לגיל הפרישה:

בעלי שליטה שעדיין עובדים, יכולים לחתום הסכם פנסיה תקציבית מול החברה שלהם.

חתימה על הסכם זה מייצרת חוב אקטוארי של החברה כלפי בעל השליטה.

 

במקרה זה ניתן לחסוך בשתי אפשרויות:

  • ייעוד כספים של החברה לאחר תשלום מס חברות על כספים איילו, וקיבוע כספים אילו רק לבעל השליטה. במקרה זה ניתן ליעד את החוב האקטוארי במלאו כלפי בעל השליטה.
  • ייעוד כספים של החברה ללא תשלום מס חברות על כספים אילו, וקיבוע כספים אילו רק לבעל השליטה. במקרה זה ניתן ליעד רק חלק מהחוב האקטוארי כלפי בעל השליטה.

 

בשני מקרים אילו בעל השליטה והחברה מקבלים תכנון אקטוארי בהתאם למצבו האישי וגובה הקיצבה, הסכם מול החברה, פרוטוקול, חוות דעת מקצועית מרו”ח מומחה במיסוי, ותוכנית להפקדת הכספים.

 

אם ברצונכם לשמוע עוד פרטים בנושא, ועל מקלטי מס פנסיונים נוספים לבעלי שליטה, צרו איתי קשר בטלפון, במייל או ע”י לשונית יצירת קשר ונקבע פגישה.