קרן פנסיה או ביטוח מנהלים עם מבט לעתיד.

קרן פנסיה או ביטוח מנהלים עם מבט לעתיד.

כל יום אני נפגש עם לקוחות, והשאלה מה עדיף, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה, עולה כל פעם מחדש.
במאמר זה אני אנסה לתת תשובות לתעלומה הקיימת, אשר לה תשובות אינספור, וזה תלוי את מי שואלים.
במאמר אתייחס רק לגברים, ובעתיד אנתח גם את הנושא לגבי נשים, למרות שדעתי שאחד משליך על שני, והמסקנות צריכות להיות דומות.
נפתח במחקר של הלשכה לסטטיסטיקה בישראל, כאן נציג דיאגרמה המציגה את העלייה הצפויה בתוחלת החיים.

%d7%aa%d7%95%d7%97%d7%9c%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9c%d7%a9%d7%9b%d7%94
ניתן לראות בתחזית שצפי העלייה בתוחלת החיים של גברים מ-79.7 בשנת 2008 ל- 88.7 בשנים 2055-2059.
כלומר גידול של 11.3% בתוחלת החיים של גברים!
לענייננו: הגידול בתוחלת החיים צריך להשפיע על המקדם בקרנות הפנסיה מכיוון שהמקדם בקרן הפנסיה הינו תלוי תוחלת חיים וריבית תחשיבית.
ובפוליסות המנהלים משנת 2007 המקדם מובטח תוחלת חיים אך אינו מובטח ריבית תחשיבית.
בדוגמא שאציג בפניכם ניקח גבר שנולד בשנת 1987 כלומר גילו 29, הוא בעל שני תוכניות חיסכון פנסיוני.
תוכנית ראשונה הינה ביטוח מנהלים בחברת הפניקס שנפתחה במהלך 2012 (מקדם מובטח תוחלת חיים ואינו מובטח ריבית תחשיבית), בתוכנית צבורים 100,000 ₪ חיסכון, והוא מפקיד לפי שכר 10,000 ₪ בחודש ללא הפסקות עד גיל 67 במתכונת: 5.75% עובד, 6.25% מעסיק, 8.33% פיצויים.
אין משיכות כספים לאורך כל התקופה, והכל יומר לקיצבה בגיל 67.
דמי הניהול בתוכנית הינם 4% מכל הפקדה ו-1.05% מהצבירה, דמי הניהול ששווקו בשנת 2012.
כמו כן ללא ריסק למוות וללא אובדן כושר עבודה, כלומר חיסכון בלבד!

תוכנית שנייה היא קרן פנסיה במסלול ביטוח עם מינימום כיסויים ביטוחים, בכדי לתת השוואה נכונה לביטוח המנהלים, וכמובן במסלול פרישה עם הבטחת מינימום 240 תשלומים.
אותם הצבירות, השכר ואחוזי ההפקדה כמו בביטוח המנהלים.
דמי הניהול הם 2% מכל הפקדה ו-0.2% מהצבירה.
והשאלה מה עדיף למבוטח? ומה הצפי של התוכניות לעמוד במקדם המצוין בחישובים במאמר זה.

%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8

הנתונים הנ”ל הינם מהסימולטור של אלמגור, שלדעתי הינה תוכנה מצוינת, והנני ממליץ לכל בעל מקצוע בתחום להשתמש בה.
כבר בתחזית ניתן לראות שבקרן הפנסיה יצטבר חיסכון גבוה יותר מאשר בביטוח המנהלים, למרות שבקרן הפנסיה עדיין רוכשים כיסויים מינימליים לנכות ושארים. אך ההבדל בדמי הניהול ורכיב האג”ח המיועדות הקיים לחוסכים משפיע לטובה בצורה ניכרת על החיסכון הצבור לגיל פרישה בקרן הפנסיה מול ביטוח המנהלים.
ההבדל בחיסכון הצבור לגיל 67 עומד על 597,860 ₪ שהוא 31.92% יותר מאשר בביטוח המנהלים!
יבואו עכשיו כל חכמי השוק, ויגידו ומה עם האיזון האקטוארי בקרן הפנסיה, לא לקחת אותו בחשבון. אז בואו נחדש לכם נתון מעניין. לפני כשנתיים קרנות הפנסיה המקיפות חדשות היו גובים תעריפים “ישנים” עבור הכיסויים הביטוחים. בא משרד האוצר והודיע שיש לעדכן טבלאות אילו מכיוון שהסיכון לתמותה ירד, אז קרנות הפנסיה גובים עכשיו סכומים נמוכים יותר. בפועל הם משלימים סכומים אילו בסוף שנה ע”י מנגנון האיזון האקטוארי לסכומים הדומים לפני השינוי. ולידיעתכם לפני השינוי האיזון האקטוארי היה חיובי, כלומר החזרו למבוטחים כסף כל שנה לחיסכון בגין עודף גבייה על הכיסויים הביטוחים.

כמו כן ניתן לראות בטבלה הבאה מהפנסיה נט שב-12 שנים האחרונות האיזון האקטוארי הינו חיובי בקרנות הפנסיה המקיפות חדשות.
%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%a0%d7%98
וגם התשואה הפיננסית הממוצעת חיובית ויפה מאד.

ולחישובים:
עכשיו נחשב מה התשואה שצריכים חברת הביטוח וקרנות הפנסיה ליצר בכדי לשלם קיצבה קבועה ללא תנודות.

בביטוח המנהלים:
ערך נוכחי לגיל 67 = 1,872,796 ₪.
תקופה = 240 חודשים.
גובה התשלום = 9344 ₪.
ריבית חודשית = ?
ערך עתידי (לאחר 240 תשלומים) = 0 ₪.

התשואה החודשית צריכה להיות 0.154385006% ובהמרה לשנתית 1.86843223%.
לדעתי גם במדדי השוק היום, שהתשואה נמוכה, חברות הביטוח יכולות להשיג תשואה זאת.

בקרן פנסיה:
ערך נוכחי לגיל 67 = 2,470,656 ₪.
תקופה = 240 חודשים.
גובה התשלום = 12088 ₪.
ריבית חודשית = ?
ערך עתידי (לאחר 240 תשלומים) = 0 ₪.

התשואה החודשית צריכה להיות 0.137119022% ובהמרה לשנתית 1.65789423%.
גם כאן לדעתי גם במדדי השוק היום, שהתשואה נמוכה, קרונות הפנסיה יכולות להשיג תשואה זאת.

פצצה ראשונה:
נזכיר לכם שבקרן הפנסיה כיום ישנם 30% אג”ח מיועדות גם לחוסכים וגם לפנסיונרים, כך שקרן הפנסיה צריכה ליצר תשואה רק בגין 70% מהחיסכון הצבור של הפנסיונרים.
נחשב מה התשואה הרצויה בכדי לעמוד במקדם:
0.3*4.26 + 0.7*R= 1.65789423%
R = 0.542706%
כלומר המצב בקרנות הפנסיה טוב יותר בהרבה מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה צריכות ליצר תשואה של כ-0.55% על יתרת הכספים בכדי לעמוד במקדם.

פצצה שנייה:
בקרוב משרד האוצר יאשר 60% אג”ח מיועדות לפנסיונרים, כך שקרונות הפנסיה צריכות ליצר תשואה רק בגין 40% מהחיסכון הצבור של הפנסיונרים.
נחשב מה התשואה הרצויה בכדי לעמוד במקדם:
0.6*4.26 + 0.4*R = 1.65789423%
R = 2.27% — (תשואה שלילית)
כלומר קרנות הפנסיה צריכות ליצר תשואה שלילית בכדי לעמוד במקדם.
קשה להאמין שזה יקרה לאורך כל שנות החיים של הפנסיונרים.

לסיכום:
המטרה שלי במאמר זה היא שהחוסכים בישראל יפעילו את המוח ויבינו למה הם בחרו במוצר חיסכון פנסיוני כזה או אחר.
כמו כן אל תיקחו כמובן מאליו כל מה שאנשי מקצוע בשוק הפנסיוני אומרים לכם, כולל אותי, ותבדקו בעצמכם את המוצר הפנסיוני שלכם, ובמידה ואתם לא רוצים תבקשו את עזרתו של איש מקצוע בכדי להראות לכם את ההבדלים בין מוצר אחד לשני בכל המדדים ולא במה שנוח להראות.

בברכת בריאות ואריכות ימים.
יחיאל קדם.
יעוץ פנסיוני אובייקטיבי.
יעוץ וליווי בפרישה.
מתכנן פיננסי CFP.