פנסיה תקציבית לבעלי שליטה

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה – הטבות מס לבעלי שליטה

אתם בעלי שליטה בחברות שלכם? מושכים שכר לאורך כל השנים ואולי גם בני המשפחה שעובדים בעסק המשפחתי? הרי כל השנים פקודת מס הכנסה לא אפשרה לכם להפקיד סכומים משמעותיים לפנסיה, ואתם מודאגים מה תהיה הפנסיה שלכם שתפרשו.

הפתרון שיגדיל לכם את הפנסיה ניתן בתיקון 190 לפקודת מס הכנסה.

בתיקון 190 לפקודת מס הכנסה, ניתנה האפשרות לכל בעל שליטה להפקיד לתגמולים עובד ומעסיק, וגם הפקדה לפיצויים עד תקרה שנתית. סעיף זה בתיקון 190 תיקן עוול שנגרם לבעלי השליטה שעד 2012 יכלו להפקיד או לתגמולים או לפיצויים.

סעיף אחר בתיקון מאפשר לבעלי שליטה ולבני המשפחה העובדים בעסק, לקבל שכר המוגדר במס הכנסה כפנסיה לאחר פרישתם מהעסק.

פנסיה זאת מוגדרת כקיצבה מזכה בפקודה מס הכנסה ומקבלת הטבות מס לבעלי שליטה בהתאם לתיקון 190.

מה גובה הפנסיה שתוכלו למשוך מחברתכם אתם שואלים:

והתשובה היא מכפלת השכר הממוצע שלכם לאורך כל שנות העבודה ב1.5% לכל שנת וותק.

דוגמא:

בעל שליטה שעבד בחברתו 30 שנים, ושכרו הממוצע עומד על 20000 ₪ לחודש, יוכל ליהנות מפנסיה תקציבית מחברתו לאחר הפרישה בגובה: 20000*1.5%*30= 9000 ₪ בחודש.

סכומים איילו הינם הוצאה מוכרת בעסק, ובעל השליטה ייהנה מהטבות מס של פנסיונר ,  וכך בעל השליטה  לא ישלם מס כמו על שכר רגיל, אלה מס מופחת משמעותית לאחר הטבות מס לבעלי שליטה.

אך זו לא הבשורה שתגדיל לכם את הפנסיה בצורה משמעותית!

איזה מקרה מתאים לך?

בעלי שליטה שעדיין לא הגיעו לגיל הפרישה

בעלי שליטה שעדיין עובדים, יכולים לחתום הסכם פנסיה תקציבית מול החברה שלהם.

חתימה על הסכם זה מייצרת חוב אקטוארי של החברה כלפי בעל השליטה.

במקרה זה ניתן לחסוך בשתי אפשרויות:

ייעוד כספים של החברה לאחר תשלום מס חברות על כספים איילו, וקיבוע כספים אילו רק לבעל השליטה. במקרה זה ניתן ליעד את החוב האקטוארי במלאו כלפי בעל השליטה.
ייעוד כספים של החברה ללא תשלום מס חברות על כספים אילו, וקיבוע כספים אילו רק לבעל השליטה. במקרה זה ניתן ליעד רק חלק מהחוב האקטוארי כלפי בעל השליטה.

בעלי שליטה שעברו או הגיעו לגיל הפרישה וברצונם לפרוש בזמן הקרוב:

בעלי שליטה שעברו או הגיעו לגיל הפרישה, ועדיין עובדים, וברצונם לפרוש יכולים לקבל קיצבה חודשית מהחברה שלהם בהתאם לפקודת מס הכנסה.

קיצבה זאת הינה קיצבה מזכה, ומקבלי קיצבה מזכה נהנים מפטור מלא או חלקי על הקיצבה, הפטור תלוי בגובה הקיצבה, ומשיכת מענקים בפרישה.

קיצבה זאת תשולם להם לכל ימי חיים, ולאחר מותם לבן בת הזוג הנותרים בחיים.

במקרה זה הלקוח מקבל חישוב הקיצבה שתוכר כהוצאה בחברה, תכנון אקטוארי בהתאם למצבו האישי וגובה הקיצבה, הסכם מול החברה, פרוטוקול, ואישור פקיד שומה לתהליך.

בשני מקרים אילו בעל השליטה והחברה מקבלים תכנון אקטוארי בהתאם למצבו האישי וגובה הקיצבה, הסכם מול החברה, פרוטוקול, ותוכנית להפקדת הכספים, וחוות דעת ממשרד עו”ד ורו”ח בתחום המיסים, שהכספים שהופקדו בתוכנית הינם הוצאה מוכרת בחברה (חוות הדעת רלוונטית רק לסעיף ב’ שהינה בגין כספים שלא שולם בעדם מס חברות , והיא נותנת להם תוקף של הוצאה מוכרת).

בעלי שליטה יקרים אם אתם דואגים לעתידכם הכלכלי לאחר הפרישה מהחברה, וברצונכם לנצל מקסימום הוצאות מוכרות בחברה, ומקסימום הטבות מס לבעלי שליטה , הרעיון של פנסיה תקציבית מכספי החברה נותן לכם פתרון מושלם.

כמו כן רעיון זה תקף גם לבני משפחה העובדים בעסק.

כספים איילו ניתן לממש בפרישה כקיצבה, או במענק פיצויים, או לשלב בין שתי האפשרויות, והכל לאחר ניתוח מקצועי של תיק החיסכון הפנסיוני שלכם, ומפגש של המטרות הכלכליות שלכם בפרישה מול הנכסים הפיננסים והפנסיונים שלכם.

 

רוצים מידע נוסף אודות הטבות מס לבעלי שליטה ? צרו קשר עוד היום ואשמח לספק לכם תכנון מתאים.

סעיף אחר בתיקון מאפשר לבעלי שליטה ולבני המשפחה העובדים בעסק, לקבל שכר המוגדר במס הכנסה כפנסיה לאחר פרישתם מהעסק.

פנסיה זאת מוגדרת כקיצבה מזכה בפקודה מס הכנסה ומקבלת הטבות מס בהתאם לתיקון 190.

מה גובה הפנסיה שתוכלו למשוך מחברתכם אתם שואלים:

והתשובה היא מכפלת השכר הממוצע שלכם לאורך כל שנות העבודה ב1.5% לכל שנת וותק.

דוגמא:

בעל שליטה שעבד בחברתו 30 שנים, ושכרו הממוצע עומד על 20000 ₪ לחודש, יוכל ליהנות מפנסיה תקציבית מחברתו לאחר הפרישה בגובה: 20000*1.5%*30= 9000 ₪ בחודש.

סכומים איילו הינם הוצאה מוכרת בעסק, ובעל השליטה ייהנה מהטבות מס של פנסיונר ,  וכך בעל השליטה  לא ישלם מס כמו על שכר רגיל, אלה מס מופחת משמעותית.

אך זו לא הבשורה שתגדיל לכם את הפנסיה בצורה משמעותית!

איזה מקרה מתאים לך?

בעלי שליטה שעדיין לא הגיעו לגיל הפרישה

בעלי שליטה שעדיין עובדים, יכולים לחתום הסכם פנסיה תקציבית מול החברה שלהם.

חתימה על הסכם זה מייצרת חוב אקטוארי של החברה כלפי בעל השליטה.

במקרה זה ניתן לחסוך בשתי אפשרויות:

ייעוד כספים של החברה לאחר תשלום מס חברות על כספים איילו, וקיבוע כספים אילו רק לבעל השליטה. במקרה זה ניתן ליעד את החוב האקטוארי במלאו כלפי בעל השליטה.
ייעוד כספים של החברה ללא תשלום מס חברות על כספים אילו, וקיבוע כספים אילו רק לבעל השליטה. במקרה זה ניתן ליעד רק חלק מהחוב האקטוארי כלפי בעל השליטה.

בעלי שליטה שעברו או הגיעו לגיל הפרישה וברצונם לפרוש בזמן הקרוב:

בעלי שליטה שעברו או הגיעו לגיל הפרישה, ועדיין עובדים, וברצונם לפרוש יכולים לקבל קיצבה חודשית מהחברה שלהם בהתאם לפקודת מס הכנסה.

קיצבה זאת הינה קיצבה מזכה, ומקבלי קיצבה מזכה נהנים מפטור מלא או חלקי על הקיצבה, הפטור תלוי בגובה הקיצבה, ומשיכת מענקים בפרישה.

קיצבה זאת תשולם להם לכל ימי חיים, ולאחר מותם לבן בת הזוג הנותרים בחיים.

במקרה זה הלקוח מקבל חישוב הקיצבה שתוכר כהוצאה בחברה, תכנון אקטוארי בהתאם למצבו האישי וגובה הקיצבה, הסכם מול החברה, פרוטוקול, ואישור פקיד שומה לתהליך.

בשני מקרים אילו בעל השליטה והחברה מקבלים תכנון אקטוארי בהתאם למצבו האישי וגובה הקיצבה, הסכם מול החברה, פרוטוקול, ותוכנית להפקדת הכספים, וחוות דעת ממשרד עו”ד ורו”ח בתחום המיסים, שהכספים שהופקדו בתוכנית הינם הוצאה מוכרת בחברה (חוות הדעת רלוונטית רק לסעיף ב’ שהינה בגין כספים שלא שולם בעדם מס חברות , והיא נותנת להם תוקף של הוצאה מוכרת).

בעלי שליטה יקרים אם אתם דואגים לעתידכם הכלכלי לאחר הפרישה מהחברה, וברצונכם לנצל מקסימום הוצאות מוכרות בחברה, ומקסימום הטבות מס, הרעיון של פנסיה תקציבית מכספי החברה נותן לכם פתרון מושלם.

כמו כן רעיון זה תקף גם לבני משפחה העובדים בעסק.

כספים איילו ניתן לממש בפרישה כקיצבה, או במענק פיצויים, או לשלב בין שתי האפשרויות, והכל לאחר ניתוח מקצועי של תיק החיסכון הפנסיוני שלכם, ומפגש של המטרות הכלכליות שלכם בפרישה מול הנכסים הפיננסים והפנסיונים שלכם.