מונחי פנסיה

חיסכון פנסיוני הינו חיסכון בו צוברים סכום כסף לתקופה בה לא יהיה ניתן להמשיך ולעבוד. למעשה ישנם מספר מקרים עיקריים בהם החיסכון הפנסיוני מופעל: 1. כאשר החוסך הגיע לגיל הפרישה. 2. כאשר החוסך נאלץ להפסיק לעבוד מטעמים בריאותיים עוד בטרם הגיע לגיל הפרישה. 3. כאשר החוסך עצמו נפטר. למעשה...

מי שמנהל את החיסכון הפנסיוני שלכם הוא למעשה גוף שעיקר תפקידו הוא ניהול כספים, כלומר, או חברות הביטוח או בתי השקעה פרטיים. חשוב לדעת שאתם החוסכים משלמים לאותם גופים דמי ניהול והדבר לגיטימי ביותר. עם זאת, חשוב עוד יותר לדעת, שדמי הניהול נלקחים מכספי הפנסיה שלכם...

פנסיה תקציבית הינה תוכנית פנסיה מיוחדת אשר זכאים לה הם רק עובדים בשירות הציבורי, קרי, עובדי המדינה, עובדי רשויות מקומיות וגופים שונים כגון, המשטרה, הצבא, ושאר רשויות הבטחון, עובדי בתי הסוהר וכיוצא באלו. תוכנית זו למעשה אינה מצריכה הפקדה לחיסכון כמו שיש בתוכניות הפנסיה הרגילות, אלא...