בדיקת קרן פנסיה וותיקה

בדיקת קרן פנסיה ותיקה – בהסדר ומאוזנות

מהן קרנות פנסיה ותיקות?

קרנות הפנסיה הותיקות נחלקות לשני סוגים עיקריים: 1) קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות. 2) קרנות פנסיה גירעוניות. אך מהן אותן קרנות פנסיה מאוזנות וקרנות פנסיה גירעוניות?

קרנות פנסיה מאוזנות הן אלו אשר שמרו על איזון תקציבי בסופן של שנות הכספים. לעומת זאת, קרנות הפנסיה גירעוניות הן כאלו אשר נותרו בגירעון תקציבי בסופה של שנת הכספים.

למעשה בשנת 2003 נבחנו קרנות הפנסיה השונות והוחלט כי אותן קרנות פנסיה אשר הן גירעוניות יעברו לניהול המדינה ואותן קרנות פנסיה אשר נותרו מאוזנות יוותרו מנוהלות על ידיהן בעליהן המקוריים. למעשה, המדינה התחייבה לספק סיוע בהיקף גדול לאותן קרנות פנסיה גירעוניות וזאת על מנת לאפשר לקרנות לשלם לכל אותם עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות החוסכים בהם את קצבאות הפנסיה אשר מגיעות להם. מדובר היה בצעד חריג אך הכרחי ומשמעותי למניעת משבר כלכלי וחברתי גדול. המדינה הגנה על עובדיה המסורים במהלך זה.

אותן קרנות פנסיה ותיקות בניהול המדינה אשר נמצאות בהסדר מיוחד הן שמונה: מבטחים, מקפת, קג”מ, נתיב, פועלים חקלאים, קרן ביטוח פועלי בנין, הדסה, אגד.

האם ניתן להצטרף לקרנות הפנסיה הותיקות?

יש לציין כי משנת 1995 לא ניתן לעמיתים חדשים להצטרף לקנות הפנסיה הותיקות. מי שבכל זאת יכול לעבור לקרן פנסיה ותיקה הוא מי שנמצא כיום קרן פנסיה תקציבית. אולם ישנם תנאים שונים אשר הוא חייב לעמוד בהם כולל לעמוד גם בכל תנאי התקנון של קרן הפנסיה הותיקה אליה הוא רוצה להצטרף. לשם כך יש לבצע בדיקת קרן פנסיה ותיקה על ידי איש מקצוע.

אלו תוכניות מציעות קרנות הפנסיה הותיקות עבור עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות?

קרנות אלו מציעות שתי תוכניות:

  1. תוכנית פנסיית יסוד: תוכנית זו כוללת חיסכון פנסיית זיקנה בלבד. תוכנית זו אינה כוללת הפרשות על חשבון פיצויים.
  2. תוכנית פנסיה מקיפה: תוכנית זו כוללת תשלומים מלאים ולכן היא מכסה אירועים שונים של אובדן הכנסה כגון נכות, שארים וכמובן גם זקנה.

התנאים שעל העמית לעמוד בהם על מנת להצטרף לקרן פנסיה ותיקה הם:

  • העמית החל בהסדר הפנסיה הנוכחי שלו עוד לפני שנת 1995.
  • העמית לא הפסיק להפריש כספים בתקופה העולה על שנתיים.
  • העמית לא זכאי לקבל קצבה מהמעביד בתקופת הצטרפותו לקרן הפנסיה הותיקה.
  • כפי האמור לעיל, יש לעיין בתקנון הפנסיה הותיקה ולעמוד בתנאים אלו.
יחיאל קדם

יחיאל קדם

מתכנן פרישה. בוגר כלכלה ומוסמך תכנון פיננסי CFP.

ראשית שמח אני שהנכם מבוטחים בקרן פנסיה ותיקה. ישנו נוהג בישראל שאין ”לגעת” בעובדים המבוטחים בקרנות הוותיקות. נוהג זה השתנה לפני מספר שנים, והיועצים הראשיים לתת ייעוץ למבוטחי הקרנות הוותיקות משתמשים בסימולטורים ובתוכנות מתקדמות ומיוחדות לתחום ייעוץ זה. פנו עוד היום לביצוע בדיקה מקצועית ומקיפה לקרן פנסיה ותיקה.

מה כדאי לכם?

כדאיות המשך הפקדות בקרן פנסיה וותיקה מאוזנת:

✓ בדיקה של הקיצבה הצפויה לגיל פרישה ללא המשך הפקדות.

✓ של הקיצבה הצפויה בהמשך הפקדות, בהתאם לגובה ההפקדה הקיימת, הגדלת הפרמיה או הקטנת הפרמיה בהתאם לשכרו של הלקוח, מול מוצרי חיסכון פנסיוני אחרים של הלקוח, או מוצרים חדשים הקיימים בשוק החיסכון הפנסיוני.

✓ סיכום והמלצות להמשך, בדגש על הגדלת החיסכון הפנסיוני לגיל פרישה, ביטוח נכות / אובדן כושר עבודה וביטוח שאירים לפני ואחרי הפרישה.

כדאיות המשך הפקדות בקרן פנסיה וותיקה שבהסדר:

במסגרת ייעוץ זה ישנם שתי בדיקות כדאיות המשך החברות בקרן פנסיה וותיקה. 1. כאשר העובד הגיע ל – 35 שנות ביטוח בקרן, וצבר 70% פנסיה.
2. בדיקת כדאיות המשך הפקדות בזמן הנוכחי מול מוצרים חדשים שפותחו במיוחד למבוטחי הקרנות הוותיקות בדגש על היבטי גובה הקצבה בפרישה, ביטוח אובדן כושר עבודה, וביטוח שאירים לפני ואחרי הפרישה.

הבדיקה תכלול:
✓ בדיקה של כל חודשי ההפקדה והזכויות מיום ההצטרפות ועד יום הבדיקה מול הקבוע בחוק.
✓ בדיקת כדאיות המשך ההפקדות מול הפקדה למוצרים חדשים הקיימים בשוק במיוחד למבוטחי הקרנות הוותיקות.
✓ סיכום והמלצות להמשך.

מתעניינים בבדיקת קרן פנסיה וותיקה?

לפרטים נוספים ושיחת ייעוץ ללא התחייבות אנא מלאו פרטיכם כאן למטה או התקשרו