נספח א – הרשאה לקבלת מידע מהמסלקה

קישור למסמך:  לחץ למילוי וחתימה על המסמך

 

בכל שאלה צורו קשר בטלפון 0545552650.