תשלום פנסיה לילד נכה לכל ימי חייו במקרה פטירה

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
מאת יחיאל קדם, מתכנן פרישה

מאת יחיאל קדם, מתכנן פרישה

בעל תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המחשב, תואר בתכנון פיננסי הוליסטי עם תעודת הסמכה בינלאומית CFP, חבר ארגון המתכננים הפיננסים בישראל, כמו כן בעל רישיון פנסיוני ממשרד האוצר.

יש לכם ילד נכה, כדאי שתקראו את המאמר הבא.

ישנם מבוטחים רבים בביטוחי מנהלים ובקרנות הפנסיה אשר להם ילד נכה.

הרצון של הורים לילד נכה הוא לדאוג לילד במקרה פטירה שלהם לכל החיים, וזאת מכיוון שהילד לא יוכל לדאוג לעצמו באותו האופן שההורה דאג לו בחייו.

פתרון מעולה ונוסף הוא קרן פנסיה עם כיסוי לילד עם מוגבלות ו/או ילד נבחר עם מוגבלות.

 

מהו בן נבחר עם מוגבלות:

ילדו של פנסיונר, שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בזכאותו לקצבת נכות

כללית לפני מועד פטירת הפנסיונר, שאינו מסוגל לכלכל את עצמו ואין

לו הכנסה כדי מחייתו במועד פטירת הפנסיונר וכל עוד אינו מסוגל

לכלכל את עצמו ואין לו הכנסה כדי מחייתו כאמור, והפנסיונר רכש

בשלו זכות לקצבה. לעניין זה לא יראו כהכנסה כדי מחייתו קצבת נכות

כללית של המוסד לביטוח לאומי או קצבת זקנה של המוסד לביטוח.

 

מהו בן עם מוגבלות:

ילדו של עמית מבוטח, שהמוסד לביטוח לאומי הכיר לראשונה בזכאותו

לקצבת נכות כללית לאחר מועד הצטרפותו של אותו עמית לקרן אך

בטרם הגיעו של הבן לגיל 21 , ובלבד שאינו מסוגל לכלכל את עצמו ואין

לו הכנסה כדי מחייתו במועד פטירת העמית וכל עוד אינו מסוגל לכלכל

את עצמו ואין לו הכנסה כדי מחייתו כאמור. לעניין זה לא יראו כהכנסה

כדי מחייתו קצבת נכות כללית של המוסד לביטוח לאומי או קצבת זקנה

של המוסד לביטוח לאומי.

 

בישראל 9 קרנות פנסיה וישנם הבדלים בהגדרות ובאחוזים שניתן ליעד לילד הנכה ביניהן,

לכן כדאי להתייעץ עם איש מקצוע מומחה בתקנוני קרונות הפנסיה ובעל רישיון פנסיוני בכדי להגיע למתווה המתאים ביותר למשפחה.

אחוזי הכיסוי נעים בין 10% ל-40% ומשפיעים על התשלומים ליתרת השאירים.

הכיסוי הינו לעמית מבוטח, כלומר לעמית שמפקיד לקרן הפנסיה בחייו.

וגם לפנסיונר, כלומר ניתן לעגן תשלום לילד הנכה לכל ימי חייו גם ביציאה לפנסיה במקרה הפטירה של הפנסיונר.

 

אתם הורים לילד נכה ומעוניינים להתאים את תיק החיסכון הפנסיוני שלכם למצב זה.

צרו קשר.

בברכת בריאות ואריכות ימים.

יחיאל קדם

0545552650

למקסם את הפנסיה, עוד היום

לפרטים נוספים ושיחת ייעוץ ללא התחייבות אנא מלאו פרטיכם כאן למטה או התקשרו

מאמרים נוספים

תשלום פנסיה לילד נכה לכל ימי חייו במקרה פטירה

יש לכם ילד נכה, כדאי שתקראו את המאמר הבא. ישנם מבוטחים רבים בביטוחי מנהלים ובקרנות הפנסיה אשר להם ילד נכה. הרצון של הורים לילד נכה הוא לדאוג לילד במקרה פטירה שלהם לכל החיים, וזאת מכיוון שהילד לא יוכל לדאוג לעצמו באותו האופן שההורה דאג לו

קרא/י עוד

זכויות בן מוגבל בקרנות הפנסיה שבהסדר – עמיתים.

זכויות בן מוגבל בקרנות הפנסיה שבהסדר בקרנות הפנסיה הוותיקות המנוהלות ע”י עמיתים – מבטחים, נתיב, פועלים חקלאיים, פועלי בניין, עובדי הדסה, חברי אגד, מקפת וקג”מ, התקנון האחיד משתמש במונח “שאינו עומד ברשות עצמו”. מיהו “אינו עומד ברשות עצמו” – מי שאינו מסוגל לכלכל עצמו מחמת

קרא/י עוד