יצאתם לפנסיה? לקראת פרישה? מגיע לכם הטבות מס ממדינת ישראל!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
מאת יחיאל קדם, מתכנן פרישה

מאת יחיאל קדם, מתכנן פרישה

בעל תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המחשב, תואר בתכנון פיננסי הוליסטי עם תעודת הסמכה בינלאומית CFP, חבר ארגון המתכננים הפיננסים בישראל, כמו כן בעל רישיון פנסיוני ממשרד האוצר.

כל שנה פורשים כ-100,000 אזרחים ישראלים לפנסיה, רק כ-20% מהם מבצעים תהליך של קיבוע זכויות לקבלת הטבות מס לגמלאים!

אם אתם מקבלים פנסיה מחברת ביטוח, קרן פנסיה, פנסיה תקציבית, ולא ביצעתם קיבוע זכויות – מאמר זה בשבילכם.

 

קיבוע זכויות במס הכנסה הינו תהליך של ניצול הטבות המס בין משיכת פיצויים בפטור, להיוון כספים חייבים במס בכדי לקבל אותם בפטור, לבין פטור על קצבה.

ברגע שביצעתם קיבוע זכויות אצל פקיד השומה, חרצתם את גורלכם לעניין חלוקת הטבות המס, לכן יש לבצע את תהליך הקיבוע לאחר ניתוח תיק פנסיוני, והבנת כל האפשרויות העומדות בפניכם.

חשוב להדגיש האחריות על הגשת הבקשה לניצול הטבות המס היא על הגמלאי .

אי הגשה עלולה לגרום להפסד מצטבר של עשרות אלפי שקלים ובמקרים מסוימים אף יותר! 

 

הכי נכון לבצע קיבוע זכויות בעזרתו של מומחה בתחום הפנסיוני ובתחום המס לפרישה, אחרת יתכן ותפגעו בעתידכם הכלכלי על ידי תשלום מס מיותר

 

למה להיעזר במומחה פנסיוני ומיסוי פנסיוני?

מכיוון שחובה לנתח את תיק החיסכון הפנסיוני במלואו, ולבדוק האם ישנם פיצויים נוספים ממעסיקים קודמים שלא דווחו למס הכנסה, ו/או כספי קיצבה שברצונכם למשוך בסכום חד פעמי ולא כקיצבה.

 

חשוב לדעת: ניתן לבצע היוון רק במידה ויש לכם קיצבה מזערית לפחות, 4525 ש”ח נכון לשנת 2020, ואז תוכלו להוון בפטור/חייב כל סכום מעל.

 

ועכשיו לעניין:

קודם כל קיבוע זכויות ניתן לבצע בגיל פרישה בלבד, נשים בגיל 62, גברים בגיל 67, ובמקרה נכות צמיתה מעל 75% .

איך מבצעים: מגישים לפקיד שומה טופס 161 ד + תלוש פנסיה אחרון מכל המקורות.

במידה וישנן גם הכנסות מעבודה, לצרף תלוש שכר.

במידה ומעוניינים להוון חיסכון למטרת קיצבה בפטור, יש לצרף דוח של הקופה הכולל מספר תיק ניכויים.

 

 

נציג 3 דוגמאות לתכנון ,הדוגמאות הינן בהתאם לתקרות 2020.

 

דוגמא 1:

לקוח עבד 30 שנים בשכר 15,000 ₪ ופרש בגיל 67, קיבל מענק פיצויים במזומן ע”ס 500,000 ₪.

נחשב פיצויים פטורים ממס: 30*12,420=372,600 ₪ ( נותרו חייבים במס 127,400 ₪ אבל הם לא משפיעים על תהליך קיבוע הזכויות).

סך ההון הפטור לשנת 2020 (סך הטבות המס לגמלאים): 8510*52%*180=796,536 ₪.

מהם נקזז את משיכת הפיצויים בפטורים שהם מוגדלים בקנס בגובה 35% בהתאם לפקודת מס הכנסה: 372,600*1.35=503,010 ₪.

נותר פטור בגובה:293,526 ₪.

נמיר לקיצבה פטורה ע”י חלוקה ב-180=1630 ₪ לחודש קיצבה פטורה.

כלומר:

אם ללקוח קיצבה בגובה 10,000 ₪ ברוטו , 1630 ₪ מתוכם פטורים ממס לכל החיים, והיתרה חייבת במס שולי בהתאם למדרגות המס בפקודת מס הכנסה כשכר רגיל.

 

 

דוגמא 2:

לקוח עבד 35 שנים בשכר 15,000 ₪ ופרש בגיל 67, קיבל מענק פיצויים במזומן ע”ס 500,000 ₪.

נחשב פיצויים פטורים ממס: 35*12,420=434,700 ₪ ( נותרו חייבים במס 65,300 ₪ אבל הם לא משפיעים על תהליך קיבוע הזכויות).

סך ההון הפטור לשנת 2020 (סך הטבות המס לגימלאים): 8510*52%*180=796,536 ₪.

אך הפעם נתחשב רק ב-32 שנות עבודה ולא ב-35! וזאת מכיוון שמקסימום שנות העבודה לקיזוז הינם 32 בפקודת מס הכנסה.

שימו לב שאילו שנות עבודה ולא שנות חיים!

מהם נקזז את משיכת הפיצויים בפטורים שהם מוגדלים בקנס בגובה 35% בהתאם לפקודת מס הכנסה: 434,700*1.35*(32/35)=536,544 ₪.

נותר פטור בגובה:259,992 ₪.

נמיר לקיצבה פטורה ע”י חלוקה ב-180=1444 ₪ לחודש קיצבה פטורה אך הפטור יהיה לא פחות מ-1447 ₪ לשנת 2020 שהם 17% מתקרה מזכה בגובה 8510 ₪.

כך שלא משנה כמה פיצויים פטורים תמשכו תקבלו לפחות פטור בגובה 17% (1447 ₪).

כלומר:

אם ללקוח קיצבה בגובה 10,000 ₪ ברוטו , 1447 ₪ מתוכם פטורים ממס לכל החיים, והיתרה חייבת במס שולי בהתאם למדרגות המס בפקודת מס הכנסה כשכר רגיל.

 

דוגמא 3: עם היוון.

לקוח עבד 30 שנים בשכר 15,000 ₪ ופרש בגיל 67, קיבל מענק פיצויים במזומן ע”ס 500,000 ₪.

מעוניין להוון 300,000 ₪ חיסכון למטרת קיצבה במזומן.

נחשב פיצויים פטורים ממס: 30*12,420=372,600 ₪ ( נותרו חייבים במס 127,400 ₪ אבל הם לא משפיעים על תהליך קיבוע הזכויות).

סך ההון הפטור לשנת 2020 (סך הטבות המס לגימלאים): 8510*52%*180=796,536 ₪.

מהם נקזז את משיכת הפיצויים בפטורים שהם מוגדלים בקנס בגובה 35% בהתאם לפקודת מס הכנסה: 372,600*1.35=503,010 ₪.

נותר פטור בגובה:293,526 ₪.

נבצע היוון של 300,000 ₪, סכום של 293,526 ₪ יהיה פטור ממס, היתרה חייבת במס, וניתן לפרוס את ההכנסה ל-6 שנים (במקרה הזה לא כלכלי בגלל הסכום הנמוך שנותר חייב).

ואז לא נותר פטור על הקיצבה, והקיצבה תהיה חייבת במס במלואה כמו שכר רגיל.

חשוב לדעת:

ניתן לבצע היוון רק במידה ויש לכם קיצבה מזערית לפחות, 4525 ש”ח
נכון לשנת 2020, ואז תוכלו להוון בפטור סכום שיכול להגיע עד כ-796,000 ש”ח, שווי הטבת מס של כ- 278,000 ש”ח!

 

חשוב לדעת:

ישנם אינספור תכנונים ואפשרויות, עם תכנון פרישה מקצועי תשלמו פחות מס בחייכם ובמותכם!

הנכם לאחר פרישה, ולא ביצעתם קיבוע זכויות, יתכן ומגיע לכם גם החזר מס.

ניתן לקבל קיצבה ולהמשיך לעבוד, תוך כדי ניצול הטבות המס המגיעות לכם.

יוצאים לפנסיה? גמלאים?

זה הזמן לדעת הכול על קיבוע זכויות לקבלת הטבות מס לגמלאים!

 

מהו תהליך קיבוע זכויות במס הכנסה? מהי חשיבותו הכספית עבורכם ומדוע חשוב ומומלץ להסתייע בשירותיו של מומחה פנסיוני לפני ביצוע התהליך? על כך ועוד בכתבה שלפניכם

מדי שנה, יוצאים כ-100,000 אזרחים ישראלים לפנסיה, אך רק 20% מתוכם מצליחים לממש את זכאותם בכל הנוגע לקבלת הטבות מס לגמלאים המוענקות מטעם המדינה.

הסיבה לכך, נעוצה בחלק גדול מהמקרים בשל חוסר מודעות לעניין הזכאות ובחלק מהמקרים בניהול לקוי של תהליך המכונה: קיבוע זכויות במס הכנסה הנדרש לצורך קבלת הטבות המס.

 

 

מהו תהליך קיבוע זכיות במס הכנסה? 

לרשות כל אדם המגיע לגיל פרישה מעבודה (נשים בגיל 62 וגברים בגיל 67), קיים סל הכנסה פטורה ממס בשיעור של כ-800 אלף שקל לערך (נכון לשנת 2021), אותו ניתן לממש בין היתר על מענקי פרישה, פיצויים, היוון קצבה או פטור ממס על קצבה מזכה.

יחד עם זאת, חשוב לציין שהפטור אינו מוענק באופן אוטומטי ולצורך קבלתו, הפורש ממקום העבודה נדרש לתהליך המכונה קיבוע זכויות במס הכנסה במסגרתו ניתן לממש את הזכאות לקבלת הטבות המס המוענקות לגמלאים מטעם המדינה. 

תחילתו של תהליך קיבוע זכויות הוא בהגשת בקשה לפקיד השומה באמצעות טופס 161 ד’ ובצירוף תלוש פנסיה אחרון מכל המקורות, כאשר במקרים וקיימות הכנסות ממקום עבודה, הפורש נדרש לצרף לטופס הבקשה גם תלושי שכר אחרונים.

בשלב זה חשוב לציין ולהדגיש כי האחריות על הגשת הבקשה מוטלת על הגמלאי בלבד, כאשר אי הגשת הבקשה עלולה להוביל להפסד מצטבר של עשרות אלפי שקלים ובמקרים מסוימים אף יותר. 

דבר נוסף שחשוב לדעת על תהליך קיבוע זכויות במס הכנסה היא העובדה שמדובר בתהליך בלתי הפיך, כאשר לאחר 120 יום מרגע הגשת הבקשה, לא תוכלו להתחרט על האופן בו בחרתם לחלק את הטבות המס המוענקות לכם מטעם המדינה, ולכן, קיימת חשיבות רבה לייעוץ פנסיוני מקדים במסגרתו ניתן לבחון את כל האפשרויות העומדות לרשותכם לצורך מימוש הטבות המס ואופן חלוקתן לאורך השנים.

 

מדוע חשוב להסתייע בשירותי מומחה פנסיוני לצורך מימוש הזכאות? 

תכנון מס מיטבי על מענקי הפרישה וקבלת פטור על קצבת הפנסיה, מומלץ שייעשה באמצעות גורם מוסמך ומקצועי, וזאת לצרכי ניתוח מקדים, מקיף ומקצועי של תיק החיסכון הפנסיוני העומד לרשותכם ולצרכי קביעת כספי הקצבה שברצונכם למשוך כסכום חד פעמי ולא כקצבה.

שירותי הייעוץ הפנסיוני המוענקים לכם על ידי מומחה פנסיוני, יבטיחו לכם קבלת החלטות מושכלות לפני ביצוע תהליך קיבוע זכויות ממס הכנסה ורק באמצעותם ניתן ליהנות מתכנון מס אופטימלי ולמנוע תשלום מס מיותר במהלך השנים.

 

מספר דוגמאות לתכנון מיטבי לקראת תהליך קיבוע זכויות 

דוגמא 1

לקוח עבד 30 שנה בשכר של 15,000 ₪, פרש ממקום עבודתו וקיבל מענק פיצויים במזומן על סך חצי מיליון שקל שמתוכם 127,400 ₪ חייבים במס (חשוב לציין שסכום זה אינו משפיע על תהליך קיבוע הזכויות).

סך הטבות המס לגמלאים (נכון לשנת 2020) עומד על 796,536 ₪, מהם נקזז את משיכת הפיצויים המוגדלים (מס בשיעור של 35%), כלומר: 503,010 ₪.

אם כך, נותר פטור בגובה של 293,526 ₪ אותם נמיר לקצבה פטורה באמצעות חלוקה ל-180.

פעולה זו תותיר בידינו 1630 ₪ לחודש קצבה פטורה והמשמעות היא שאם הלקוח מקבל קצבה חודשית בגובה של 10,000 ₪ ברוטו, 1,630 שקלים מתוכם הינם פטורים ממס לכל החיים והיתרה חייבת במס שולי בהתאם למדרגת המס על פי פקודת מס הכנסה כשכר רגיל.

 

דוגמא 2 

לקוח עבד 35 שנים בשכר של 15,000 ₪, פרש ממקום עבודתו וקיבל פיצויים בשווי 500,000 ₪ במזומן שמתוכם 65,300 ₪ חייבים במס אך הם אינם משפיעים על תהליך קיבוע הזכויות.

במקרה זה, נתייחס ל-32 שנות עבודה לצורך החישוב וזאת מכיוון שמקסימום שנות העבודה הניתנות לקיזוז הינם 32 בפקודת מס הכנסה.

מתוך ה-796,536 ₪ (סך ההון הפטור ממס לשנת 2020), נבצע קיזוז של משיכת הפיצויים החייבים במס בשיעור של 35% וניוותר עם פטור בגובה של 259,992 ₪.

את הסכום הנ”ל נמיר לקצבה פטורה על ידי חלוקה ב-180 ונקבל כ-1,444 ₪ לחודש קצבה פטורה שהם 17% מהתקרה המזכה בגובה של 8,510 (נכון לשנת 2020).

פעולה זו תוביל לכך שלא משנה מה גובה הפיצויים הפטורים אותם הלקוח מושך הוא מקבל פטור בגובה של 17%, כאשר כל קצבה בגבוה של 10,000 ₪ ברוטו כוללת 1,447 ₪ פטורים ממס לכל החיים!

לקבלת ייעוץ מקדים לפני תהליך קיבוע זכויות ממס הכנסה שיעניק לכם חיסכון של עשרות ומאות אלפי שקלים בתשלומי מס, השאירו פרטים כאן למטה

למקסם את הפנסיה, עוד היום

לפרטים נוספים ושיחת ייעוץ ללא התחייבות אנא מלאו פרטיכם כאן למטה או התקשרו

מאמרים נוספים

תשלום פנסיה לילד נכה לכל ימי חייו במקרה פטירה

יש לכם ילד נכה, כדאי שתקראו את המאמר הבא. ישנם מבוטחים רבים בביטוחי מנהלים ובקרנות הפנסיה אשר להם ילד נכה. הרצון של הורים לילד נכה הוא לדאוג לילד במקרה פטירה שלהם לכל החיים, וזאת מכיוון שהילד לא יוכל לדאוג לעצמו באותו האופן שההורה דאג לו

קרא/י עוד

זכויות בן מוגבל בקרנות הפנסיה שבהסדר – עמיתים.

זכויות בן מוגבל בקרנות הפנסיה שבהסדר בקרנות הפנסיה הוותיקות המנוהלות ע”י עמיתים – מבטחים, נתיב, פועלים חקלאיים, פועלי בניין, עובדי הדסה, חברי אגד, מקפת וקג”מ, התקנון האחיד משתמש במונח “שאינו עומד ברשות עצמו”. מיהו “אינו עומד ברשות עצמו” – מי שאינו מסוגל לכלכל עצמו מחמת

קרא/י עוד