Author: roei zamir

מה יקבלו שאירי מבוטח בקרן פנסיה וותיקה בהסדר, במקרה פטירה כתוצאה מתאונת דרכים. ביום שני התקשר אלי אחד הסוכנים המקצועיים שאני מכיר בתחום, וסיפר לי שיש לו לקוחות שהם שאירי מבוטחת בקרן פנסיה וותיקה שבהסדר, שנפטרה כתוצאה מתאונת דרכים. ושאל אותי אם זה תקין שקרן הפנסיה סירבה...

קיבוע זכויות. קיבוע זכויות במס הכנסה הינו תהליך של חלוקת הטבות המס בין משיכת פיצויים בפטור, להיוון כספים חייבים במס בכדי לקבל אותם בפטור, לבין פטור על הקיצבה. ברגע שביצעתם קיבוע זכויות בפקיד שומה, חרצתם את גורלכם לעניין חלוקת הטבות המס, לכן יש לבצע את תהליך הקיבוע...

לפקודת מס הכנסה אשר נכנס לתוקף משנת 2012 הינו בעל השלכות משמעותיות על עזיבת מקום עבודה ופרישה לפנסיה. ישנם חסרונות רבים לתיקון כדוגמת העובדה כי הוא שולל מעובדים רבים את הזכאות לפטור ממס על הקצבה בעת הפרישה לפנסיה. לעומת זאת , יש לתיקון זה גם מספר יתרונות,...

היא פעולה שהמעביד צריך לבצע כאשר עובד מסוים פורש ממקום העבודה, ולהגיש אותו לעובד בעת סיום עבודתו. הטופס בעצם מצהיר על הפסקת יחסי עובד-מעביד וניתן למצוא בו פירוט לגבי כספי הפיצויים להם זכאי העובד. ללא טופס זה, בנוסף למכתב שחרור כספי פיצויים, לא יוכל העובד למשוך את...

חברות הביטוח, קרנות הפנסיה ובתי ההשקעות אשר בהן מושקעים כספי הפנסיה שלכם, מספקות גם תכנון פנסיוני לכל לקוח בנוגע לאופן הטוב ביותר לשימור וצבירה של כספי הפנסיה. אך מן הסתם, מתכננים אלו אינם אובייקטיביים והאינטרס המרכזי שלהם הוא לשמור את כספכם בחברה בה הם עובדים. לכן אנשים...

הוא משרד אשר מספק למשפחות אמידות שירות ניהול נכסים, ומסייע להם לשמר את העושר המשפחתי לדורות הבאים. המשרד עובד צמוד עם בני המשפחה, ומוודא כי אכן כספי המשפחה מנוהלים ומושקעים באופן הרווחי ביותר. כאשר הון המשפחה הוא רב, ראוי כי הכספים והנכסים ינוהלו על ידי אנשי מקצוע,...

הן למעשה השקעות אשר מתבצעות מחוץ לשוק ההון, מכאן שהן אינן מושפעות מתנודותיו ולכן משקיעים רבים מעדיפים להשקיע בהם חלק מכספם. אנחנו רואים עלייה משמעותית בשנים האחרונות ברכיב ההשקעות האלטרנטיביות בתיקי השקעות של משקיעים רבים בארץ ובעולם. השקעות אלו הן חדשות יותר ועם הזמן הופכות לזמינות יותר...

יוצאים לפנסיה? גמלאים? זה הזמן לדעת הכול על קיבוע זכויות לקבלת הטבות מס לגמלאים!  מהו תהליך קיבוע זכויות במס הכנסה? מהי חשיבותו הכספית עבורכם ומדוע חשוב ומומלץ להסתייע בשירותיו של מומחה פנסיוני לפני ביצוע התהליך? על כך ועוד בכתבה שלפניכם מדי שנה, יוצאים כ-100,000 אזרחים ישראלים לפנסיה, אך...

לקראת גיל פרישה? זה הזמן לדעת הכול על פנסיה פטורה ממס ללקוחות כשירים ו/או מסווגיםבני 60+? נחשבים ללקוחות כשירים או מסווגים? צפויה לכם פנסיה גבוהה מ-12,000 ₪ בחודש? מגיעה לכם פנסיה פטורה ממס!חוזר שיצא לאחרונה מטעם משרד האוצר, מאפשר ללקוחות כשירים ולקוחות מסווגים לבצע מספר שינויים...

העברת עושר בין דורות הוא עניין המעסיק משפחות אמידות רבות אשר מעוניינות שהכספים והרכוש אשר צברו יועבר באופן היעיל ביותר לדורות הבאים, ובמינימום מס. לכך ישנם אנשי מקצוע רבים אשר מתמחים באופן ספציפי בתחום של ניהול עושר משפחתי, ומסייעים למשפחות אלה לשמור על רכושם במעבר מדור לדור. ניהול...